tworzenie.pl - twój katalog Internetowy
 

Najtańsza reklama w internecie

Wyniki dla zapytania o "charakterystyka gospodarki rynkowej""

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej http://www.imgw.pl/

Prognoza meteorologiczna, sytuacja hydrologiczna, zagrożenia, udostepnianie danych oraz działalność naukowo-badawcza.
Opis strony Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Kategoria: Meteorologia


Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej http://www.geo.kortowo.pl/

Uniwersyt Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - struktura, kierunki, oferta studiów, historia.
Opis strony Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Kategoria: Geodezja


Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem http://www.ptkigk.com.pl

Transport kolejowy: przewozy i spedycja. Naprawy taboru kolejowego i utrzymanie bocznic kolejowych.
Opis strony Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem
Kategoria: Kolejowy


Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej UAM w Poznaniu http://main.amu.edu.pl/~darwrze/

Problematyka badawcza zakładu, aktualne tematy badań, artykuły i publikacje.
Opis strony Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej UAM w Poznaniu
Kategoria: Hydrologia


Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie http://www.ierigz.waw.pl/

Struktura i organizacja. Oferta dla polityki gospodarczej oraz nauki i oświaty rolniczej. Wydawnictwa.
Opis strony Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie
Kategoria: Rolnictwo


OBRGRE - Ośrodek Badawczo Rozwojowy Gospodarki Remontowej Energetyki http://www.obrgre.com

Usługi remontowe: wycinanie uszczelek, gięcie rur, spawanie, ukosowanie fazowanie, regeneracja zasuw i zaworów, badanie armatury, sprawdzanie szczelności, zaślepianie króćców.
Opis strony OBRGRE - Ośrodek Badawczo Rozwojowy Gospodarki Remontowej Energetyki
Kategoria:


Zakład Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie http://www.hydro.geo.uj.edu.pl/

Problematyka badań, pracownicy, granty badawcze, publikacje, informacje dla studentów, historia Zakładu.
Opis strony Zakład Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie
Kategoria: Hydrologia


Budopol, Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa w Mińsku Mazowieckim http://www.pgmb-budopol.pl

Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, produkcja gotowych wyrobów i konstrukcji metalowych, obróbka metali, naprawa podzespołów i maszyn budowlanych oraz pojazdów mechanicznych.
Opis strony Budopol, Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa w Mińsku Mazowieckim
Kategoria:


Program Agrolinia 2000 http://www.cofund.org.pl/agrolinia2000/agro-pl.html

Wspieranie przemian na wsi i pomoc mieszkańcom terenów wiejskich w aktywnej adaptacji do warunków gospodarki rynkowej i integracji z Unią Europejską. Informacje, kredyty, kształcenie liderów, w
Opis strony Program Agrolinia 2000
Kategoria: Doradztwo i oświata


EISfOM Polska http://www.sggw.waw.pl/~eisfom/

Europejski system informacji rynkowej w rolnictwie ekologicznym.
Opis strony EISfOM Polska
Kategoria: Rolnictwo i leśnictwo


Instytut Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. http://www.odpady.biz.pl/

Plany gospodarki odpadami i programy ochrony środowiska, analizy, opracowania i projekty technologiczne w zakresie gospodarki odpadami, outsourcing, transport odpadów.
Opis strony Instytut Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.
Kategoria: Gospodarka odpadami


Kabaret Moralnego Niepokoju http://www.k2.pl/kmn/

oficjalna strona internetowa kabaretu - historia, charakterystyka, skład...
Opis strony Kabaret Moralnego Niepokoju
Kategoria: Kabaret


Pasieka wędrowna - Raszyn-Rybie http://pasiekawedrowna.mazowsze.pl

Gospodarstwo pasieczne. Charakterystyka i oferta sprzedaży różnych rodzajów miodu.
Opis strony Pasieka wędrowna - Raszyn-Rybie
Kategoria: Pszczoły


Fortis Securities Polska http://www.fortisbank.com.pl/services/PortfolioManagementPL.html

Zarządzanie portfelami papierów wartościowych - oferta, 5 standardowych portfeli i ich charakterystyka.
Opis strony Fortis Securities Polska
Kategoria: Zarządzanie aktywami


Rostkowski - Wrociszów Dolny http://pasieka.rostkowski.info/

Gospodarstwo pasieczne. Oferta, charakterystyka i zastosowanie poszczególnych produktów pszczelich.
Opis strony Rostkowski - Wrociszów Dolny
Kategoria: Pszczoły


Państwa skandynawskie http://skandynawia.100free.com

Charakterystyka geograficzna Szwecji, Norwegii, Danii, Finladii, Wysp Owczych, Islandii.
Opis strony Państwa skandynawskie
Kategoria: Geografia


Elektrociepłownia Toruń SA http://www.ectorun.pl/

Charakterystyka techniczne, plan sieci ciepłowniczej, wielkość sprzedaży energii cieplnej i elektrycznej oraz emisji zanieczyszczeń.
Opis strony Elektrociepłownia Toruń SA
Kategoria:


Pasieka, Barbara i Jerzy Rutkowscy - Białystok http://free.polbox.pl/r/rutkow/

Charakterystyka poszczególnych miodów i innych produktów pszczelich i ich wykorzystanie lecznictwie oraz przepisy kulinarne. Ciekawostki i galeria zdjęć. Oferta.
Opis strony Pasieka, Barbara i Jerzy Rutkowscy - Białystok
Kategoria: Pszczoły


Janikowie, pasieka - Pszczela Wola http://pasiekamieczyslawa.webpark.pl/

Informacje o pasiece. Charakterystyka poszczególnych rodzajów miodów oraz innych produktów pszczelich. Linki do publikowanych artykułów o tematyce pszczelarskiej.
Opis strony Janikowie, pasieka - Pszczela Wola
Kategoria: Pszczoły


Intermag - Olkusz http://www.intermag.pl

Producent nawozów sztucznych dla rolnictwa i ogrodnictwa. Charakterystyka produkowanych nawozów i ich zastosowania.
Opis strony Intermag - Olkusz
Kategoria: Obsługa i zaopatrzenie


Remondis http://www.remondis.pl

Usługi gospodarki odpadami, przedstawicielstwa.
Opis strony Remondis
Kategoria: Gospodarka odpadami


KWK Budryk, Ornontowice http://www.budryk.pl/

Kopalnia węgla kamiennego - historia, informacje o kopalni, przetargi, charakterystyka wydobywanego węgla oraz warunki sprzedaży wraz z ofertą.
Opis strony KWK Budryk, Ornontowice
Kategoria:


Stocznia Wisła w Gdańsku http://www.stoczniawisla.com.pl/

Budowa sekcji statków, bloków kadłuba, nadbudówek, kadłubów jednostek dowolnego przeznaczenia z nadbudówkami stalowymi lub aluminiowymi, oferta firmy, realizacje, kronika stoczni, charakterysty
Opis strony Stocznia Wisła w Gdańsku
Kategoria: Okrętowy


Zakład Energetyczny Toruń Ciepłownia Grudziądz Sp. z o.o. - Hotel Energetyk http://www.zetcieplownia.pl

Charakterystyka firmy i działalności: usługi hotelarskie - Hotel Energetyk, wykonawstwo elektryczne, usługi ochrony, usługi kompleksowego sprzątania.
Opis strony Zakład Energetyczny Toruń Ciepłownia Grudziądz Sp. z o.o. - Hotel Energetyk
Kategoria:


CentrumPrasowe.net http://www.centrumprasowe.net

Informacje prasowe dotyczące polityki, gospodarki, społeczeństwa i nowych technologii.
Opis strony CentrumPrasowe.net
Kategoria:


Optima Recykling http://www.optimarecykling.pl/

Usługi w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi. Recykling, utylizacja, unieszkodliwianie, składowanie.
Opis strony Optima Recykling
Kategoria: Gospodarka odpadami


eGospodarka.pl http://www.eGospodarka.pl

Aktualności nt. gospodarki, biznesu, oprogramowania, internetu, telekomunikacji oraz raporty i prognozy.
Opis strony eGospodarka.pl
Kategoria:


Międzynarodowa Konferencja Studencka NKE http://nke.prawo.uni.wroc.pl/konferencja/

Problemy polityki gospodarczej na tle procesów integracji i globalizacji gospodarki, 21-23 listopada 2003.
Opis strony Międzynarodowa Konferencja Studencka NKE
Kategoria: Ekonomia


Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji http://www.imaging.pl/

Strona Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Opis strony Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji
Kategoria: Geodezja


InwestEko http://www.inwesteko.pl/

Dokumentacje, espertyzy i badania w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej, hydrogeologii i geologii.
Opis strony InwestEko
Kategoria: Ochrona środowiska


BGŻ http://www.bgz.pl

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. - Specjalistyczne rachunki dla osób prowadzących działalność rolniczą, kredyty pomocowe.
Opis strony BGŻ
Kategoria:


Wojskowe Zakłady Inżynieryjne Dęblin http://www.wzinz.com.pl/

Remonty, modernizacja, projektowanie, oraz produkcja maszyn i urządzeń dla potrzeb wojska i gospodarki narodowej.
Opis strony Wojskowe Zakłady Inżynieryjne Dęblin
Kategoria: Zbrojeniowy


CASE -Centum Analiz Społeczno-Ekonomicznych http://www.case.com.pl/

Instytucja badawcza prowadząca badania w zakresie transformacji, integracji europejskiej oraz gospodarki światowej.
Opis strony CASE -Centum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Kategoria: Badania rynku


Instalcompakt Tarnowo Podgórne k/Poznania http://www.instalcompakt.pl

Producent urządzeń gospodarki wodnej i ściekowej, pompy, układy pompowe i hydroforowe, pompownie ścieków, stacje wodociągowe.
Opis strony Instalcompakt Tarnowo Podgórne k/Poznania
Kategoria: Maszynowy


Siedem Projektów Środowiskowych http://www.osady.net.pl/

Gospodarka osadowa w województwie zachodniopomorskim. Strona projektu: "Wsparcie Techniczne dla Województwa Zachodniopomorskiego w Zakresie Gospodarki Osadowej".
Opis strony Siedem Projektów Środowiskowych
Kategoria: Ekologia


Atlas zalewowych obszarów Odry http://atlas.odra.pl/pl/index.html

Atlas obejmujący dolinę Odry z zaznaczonymi istniejącymi typami środowisk, wodami oraz informacjami z zakresu gospodarki wodnej.
Opis strony Atlas zalewowych obszarów Odry
Kategoria: Ekologia


BGŻ Leasing http://www.bgzleasing.pl/

Usługi w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych: leasing finansowy i operacyjny. Firma założona przez Bank Gospodarki Żywnościowej.
Opis strony BGŻ Leasing
Kategoria: Leasing


Gea Serwis http://www.geaserwis.pl/

Transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych, analiza laboratoryjna ścieków, serwis separatorów, doradztwo w zakresie gospodarki odpadami.
Opis strony Gea Serwis
Kategoria: Gospodarka odpadami


RDLP w Toruniu http://www.lasypanstwowe.torun.pl/

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu. Regionalny koordynator państwowej gospodarki leśnej. Informacje o Programie OPL, Technikum Leśnym, ogłoszenia.
Opis strony RDLP w Toruniu
Kategoria: Państwowe


Serwis ekonomiczny BRE BANK SA http://www.brebank.com.pl/ekonomia/;jsessionid=DLWK1V1NU0KBFQFIAFOCF3Q?context=193

BRE Bank - serwis ekonomiczny, analizy i opracowania na temat rynków, branż i gospodarki, kursy walut, papierów wartościowych i instrumentów pochodnych.
Opis strony Serwis ekonomiczny BRE BANK SA
Kategoria: Ekonomia


Międzynarodowe Stowarzyszenie Biopaliw http://www.msb.org.pl

Powołane celem organizowania i systematyzowania podmiotów gospodarczych polskiego rynku zainteresowanych uczestnictwem w nowo powstającej w Polsce gałęzi gospodarki, jaką są biopaliwa.
Opis strony Międzynarodowe Stowarzyszenie Biopaliw
Kategoria:


KTM Doradztwo Personalne http://www.topjobs.pl/com_rec/ktm/ktm.htm

Poszukiwanie pracowników na samodzielne stanowiska specjalistyczne, biurowo - administracyjne i stanowiska kierownicze w różnych dziedzinach gospodarki.
Opis strony KTM Doradztwo Personalne
Kategoria: Doradztwo personalne


Portal Morski http://www.portalmorski.pl/

Serwis polskiej gospodarki morskiej. Tematyka: porty i stocznie, przemysł okrętowy, transport morski, żegluga, spedycja, usługi portowe, agencje załogowe, crewing
Opis strony Portal Morski
Kategoria: Morski


OTTO Poland Warszawa http://www.otto.com.pl/

Producent elementów małej urbanistyki takich jak place zabaw, kosze. Producent pojemników dla gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi.
Opis strony OTTO Poland Warszawa
Kategoria:


PRET http://www.pret.com.pl

Wydawnictwa z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów i marketingu. Przybliżanie zasad funkcjonowania gospodarki, wyjaśnianie mechanizmów charakterystycznych dla wolnego rynku, promowanie postaw
Opis strony PRET
Kategoria: Prawniczo-ekonomiczne


Ekoprod http://www.utylizacja.legnica.pl

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami - utylizacja, recykling odpadów ciekłych, stałych, usuwanie wyrobów zawierających azbest, usuwanie agrochemikaliów i odczynni
Opis strony Ekoprod
Kategoria: Gospodarka odpadami


CeDeWu http://www.cedewu.pl

Książki z zakresu ekonomii, finansów, bankowości, rynku kapitałowego, Unii Europejskiej, PR i reklamy, zarządzania kadrami, prawa, gospodarki, biznesu, księgowości, zarządzania i marketingu,
Opis strony CeDeWu
Kategoria: Prawniczo-ekonomiczne


Gea Nova http://www.geanova.pl/

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej. Eksploatacja obiektów wodno-kanalizacyjnych, doradztwo w zakresie technologii oczyszczania ścieków, gospodarka odpadami, wywóz nieczystości, analizy
Opis strony Gea Nova
Kategoria: Gospodarka ściekami


Wyższy Urząd Górniczy http://www.wug.gov.pl/

Sprawuje nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego, ratownictwa górniczego, gospodarki złożami kopalin w pro
Opis strony Wyższy Urząd Górniczy
Kategoria:


Centrum Fotowoltaiki w Polsce http://www.pv.pl

Vortal Fotowoltaika Polska promuje wykorzystanie słonecznej energii elektrycznej jako realnego, niezawodnego i ekonomicznego źródła energii, aby wprowadzić ją do głównego nurtu badań, gospoda
Opis strony Centrum Fotowoltaiki w Polsce
Kategoria:


Eko-Punkt http://www.eko-punkt.pl/

Organizacja odzysku odpadów. Obsługa przedsiębiorstw w zakresie odzysku i recyklingu, sprawozdawczości oraz nadzoru gospodarki odpadami, dostawa wyselekcjonowanych odpadów, edukacja ekologiczna.
Opis strony Eko-Punkt
Kategoria: Gospodarka odpadami


Geologiczne podstawy gleboznawstwa http://www.ar.wroc.pl/~weber/geology.htm

Systematyka minerałów, charakterystyka najważniejszych minerałów, właściwości makroskopowe minerałów, systematyka skał, wietrzenie skał i minerałów.
Opis strony Geologiczne podstawy gleboznawstwa
Kategoria:


Pompy wodne www.wirpomp.pl

Firma posiada doświadczenie w doborze i sprzedaży pomp w różnych dziedzinach gospodarki.
Opis strony Pompy wodne
Kategoria: Pompy ciepła


Mikro Rata Opinie http://mikrorataopinie.pl

Blog Mikrorata z opiniami.
Opis strony Mikro Rata Opinie
Kategoria: Blogi


Falownik Eaton http://www.FALOWNIK.com

Falowniki, falownik urządzenia do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych. Przemienniki częstotliwości łatwe do zainstalowania, uruchamiania, konserwacji i rozwiązywania problemów pozwala
Opis strony Falownik Eaton
Kategoria: Handel


Kompleksowe usługi w ochronie środowiska http://www.proekoinvest.pl

Usługi z zakresu ochrony środowiska. Dokumentacje,consulting prawny.
Opis strony Kompleksowe usługi w ochronie środowiska
Kategoria: Usługi


Certyfikat GOST Certyfikacja Rosja, Ukraina, Kazachstan http://pl.gost-r.info

Certyfikat GOST Certyfikacja Rosja, Ukraina, Kazachstan
Opis strony Certyfikat GOST Certyfikacja Rosja, Ukraina, Kazachstan
Kategoria: Handel


Sposób na schudnięcie http://www.nutrislim.pl

Mając na uwadze problem typu, jak szybko zgubić kilogramy, nutrislim przedstawia działanie udokumentowane badaniami i praktyką osób go stosujących. Testy potwierdziły utratę zbędnych kilogramów. Poza
Opis strony Sposób na schudnięcie
Kategoria: Dieta i odżywianie


inwentaryzacja zieleni Kraków http://www.symbiot.com.pl

Wykonuję inwentaryzacje zieleni na potrzeby inwestycji. Prace wykonujęy na zlecenia pracowni architektury krajobrazu, inwestorów, a także osób prywatnych.
Opis strony inwentaryzacja zieleni Kraków
Kategoria: Usługi


dedykowane przemienniki http://www.dedykowane.przemienniki.info

Prędkość obrotowa silnika zmniejsza się natychmiast po zniknięciu napięcia, przy czym szybkość jej zmniejszania się i odpowiadający jej czas wybiegu zależą od stopnia obciążenia silnika, przebiegu cha
Opis strony dedykowane przemienniki
Kategoria: Blogi